INLEIDING

De Perscombinatie was een uitgeverij van een aantal kranten.

De combinatie werd op 1 november 1968 opgericht door Wim van Norden.
De uitgeverij werd opgericht door de dagbladen Het Parool en de Volkskrant. Deze hadden hun vestigingen tegenover elkaar in de Amsterdamse Wibautstraat. In 1965 werd Het Parool klant van de nieuwe Volkskrantpers uit 1964, een WIFAG hoogdrukpers, uit welke samenwerking de Perscombinatie ontstond. De samenwerking leverde efficiencyvoordelen op, omdat de Volkskrant als ochtendkrant alleen ’s nachts de pers nodig had en het Parool als avondkrant alleen overdag. De directies besloten behalve de pers ook de overige vaste activa en niet-redactionele afdelingen (gebouwen, zetterij, wagenpark) in het nieuwe bedrijf in te brengen. De toenmalige katholieke vakcentrale NKV, die eigenaar van de Volkskrant was, kreeg daarbij 40% van de aandelen en de Stichting Het Parool, die het Parool bezat, 60%, omdat in dat jaar Het Parool een grotere oplage dan De Volkskrant had, een situatie die echter tien jaar later qua oplage geheel omgekeerd zou zijn. De twee redacties bleven nadrukkelijk zelfstandig. Trouw vond eind 1974 een plek binnen de Perscombinatie en vestigde zich in het Paroolgebouw, waarbij ook de redactie zelfstandig bleef. Er werd een grote, nieuwe offsetpers gebouwd in het Paroolgebouw, en de pers in het Volkskrantgebouw werd afgebroken.

krantjes

Juni 1959 de plannen van de bouw in de Wibautstraat worden concreet.  De eerste paal werd geslagen in januari 1961.
Bekijk de onderstaande artikelen destijds gepubliceerd in het smalle Parool (personeelsorgaan van HP)

De vader “der Perscombinatie” Jan van Ginkel Krantenman in hart en nieren

Als directeur van Perscombinatie, wist hij precies hoe een artikeltje in Het Parool, Trouw, de Volkskrant of de huis-aan-huis-bladen (Weekmedia) tot stand kwam….
Hij controleerde vaak persoonlijk of de kranten tijdig van de pers rolden, opdat de lezers niets hadden te klagen. En haperde er dan iets aan de techniek, al was het drie uur ’s nachts: directeur Van Ginkel was ter plaatse.
Zijn bemoeienissen met het maken van kranten gingen zo ver dat hij namens de werkgevers ook nog geruime tijd leiding gaf aan de jaarlijkse CAO-onderhandelingen. Tegen een criticus die het resultaat te mager vond, zei Van Ginkel: ‘Jij moet niet zeuren, want aan je kop te zien eet en drink je er goed van.’
‘Directeur Techniek’ werd hij genoemd, ook wel ‘de Willem Bever van Perscombinatie’. Jan van Ginkel was betrokken bij alle onderdelen van de onderneming. Voormalig president-commissaris prof. Lambers van Perscombinatie zei hierover: ‘De moeilijkheid van het krantenvak is dat je er ontzettend lang in moet zitten om, zoals ik het noem, het persgevoel te hebben.’

Van Ginkel begon op de boekhoudafdeling van Het Parool, het was 1955. Hij vertrok in 1993, als lid van de raad van bestuur. Bij de grote coup, de overname enkele jaren later door Perscombinatie van de NDU, was hij niet betrokken. Dat was wel het geval met een eerdere, soortgelijke operatie, de pogingen in 1988 van toenmalig bestuursvoorzitter Max de Jong om Perscombinatie en Elsevier-dochter NDU in een joint venture onder te brengen. De Jong verkeek zich op het verzet van vooral de Amsterdamse redacties en vertrok weer in 1990.

Het is geen geheim dat Van Ginkel zich nooit helemaal in de plannen van De Jong heeft kunnen vinden. Kenmerkend was zijn dringende verzoek aan de commissarissen om zijn onder De Jong omhoog geschoten salaris weer tot normale proporties terug te brengen.

bron: Volkskrant auteur: W. Beusekamp 

Lever jij ook een bijdrage aan de geschiedschrijving van Perscombinatie?
Schrijf dan je eigen persoonlijk belevenissen en publiceer het op Perscombinatie.nl.
Deze geboden mogelijkheid tot toelating van het gilde van geschiedbeschrijvenaars is alleen voor geregistreerde Perscombinatie.nl vrienden.
Later volgt de procedure hoe je dit kan realiseren.